სავარჯიშო ლიტერატურა ვეტერინარია-მეცხოველეობის ნომინაციაში